FAQ - Frequently asked questions


Titulky se zpožďují, zpomalují nebo jsou posunuty

Jak přehrávat filmy s titulky - návod pro microDVD 1.1

Návod pro microDVD 1.2

Několik sekund po začátku filmu v microDVD "zamrzne" obraz


Titulky se zpožďují, zpomalují nebo jsou posunuty

  1. Pokud nejsou, zkonvertujte je na formát *.sub (v sekci download - program SubConverter).
  2. Nahrajte (Open) je do do programu Posuv&měřítko (opět sekce download).
  3. Pokud je posunut začátek zobrazování titulků zadejte posuv (počet snímků o kolik je treba posunout).
  4. Pokud se titulky předbíhají nebo zpomalují zadejte časové měřítko.
  5. Uložte (Save).

Tip: Posuv i měřítko lze zadávat dohromady, ale doporučuji nejdříve nastavit posuv, otestovat, a pak teprve experimentovat s měřítkem. Top


Jak přehrávat filmy s titulky - návod pro microDVD 1.1

Pokud jej nemáte, stáhněte si microDVD.

Po objevení úvodní obrazovky
microDVD 1.1

stiskněte tlačítko na rozbalení ovládacího panelu.
microDVD


microDVD


V ovládacím panelu siskněte tlačítko "Compose quick-ini information and play"
microDVD


Zadejte:
 1. Jméno souboru s videem
 2. Jméno souboru se zvukem. Většinou je stejné jako video.
     Liší se pouze v případě, že máte zvuk (např. český dabing) v jiném souboru.
 3. Jméno souboru s titulky

Přehrávání se spustí automaticky.

Pokud v průběhu filmu nevidíte titulky, stiskněte během přehrávání levé tlačítko myši.
Objeví se ovládací panel. V něm stiskněte
microDVD


popř. klávesu "u".
Objeví se submenu pro výběr titulků.
Pak už je jen stačí vybrat.

Některé klávesové zkratky:
Mezerník : Play
Backspace : Pauza
Page Up : Posuv o jeden snímek vpřed (při pauze)
Page Down : Posuv o jeden snímek vzad
+ : Zesílení zvuku
- : Zeslabení zvuku
u : Výběr titulků

Veškerá nastavení microDVD se dají provádět v menu Change configuration stiskem
microDVD


K důležitým patří menu Subtitles, kde se dá nastavit písmo a velikost zobrazovaných titulků (Font, Size).

Top


Návod pro microDVD 1.2

microDVD 1.2

Změny ve spouštení filmů s titulky oproti verzi 1.1:

Nejprve je třeba nastavit zdroj (odkud se bude spouštět film) na "Compose quick-ini file", a to klikáním na
microDVD

dokud se v levé části panelu neobjeví
microDVD

Pak už jen stačí stisknout
microDVD

a naskočí dialog pro výběr videa, audia a titulků stejně jako u verze 1.1.

Ostatní tlačítka a klávesové zkratky jsou totožné jako u předchozí verze.

Top


Několik sekund po začátku filmu v microDVD "zamrzne" obraz

Jedná se o chybu v programu, která se objevuje u několika filmů. Jestli se objeví, závisí (myslím) na vertikálním a horizontálním rozměru filmu.
Aby se film správně přehrál, stačí v menu Change configuration
microDVD


otevřít submenu Subtitles, a zde zakázat (zrušit zatržení) položku TRANSPARENT SUBTITLES.
Pak musíte vypnout microDVD a spustit jej znova, aby se projevila změna v nastavení, a mělo by vše být bez problémů.

Více informací: viz. stránka autora http://www.tiasoft.de

Top