Chipset Features Setup

položka hodnota ovlivňuje
výkon?
popis
SDRAM Latency Time 3 (2) ano
2%
pokud máte kvalitní systém zkuste 2
SDRAM Precharge Control Enabled ano  
DRAM Data Integrity Mode Non - ECC ano zapnout pouze pri použití spec. ECC
pamětí (np. v některých serverech)
System BIOS Cacheable Disabled Win ne Windows neoslovuje funkce BIOS
Video BIOS Cacheable Disabled Win ne komunikace probíhá na úrovni driveru
Video RAM Cacheable Disabled Win ne  
8 bit I/O Recovery Time NA (1) ano nastavení režimu sběrnice ISA:
pokud nemáte ISA karty nastavte NA,
pokud máte starší ISA nastavte 2-3
16 bit I/O Recovery Time NA (1) ano dtto
Memory Hole At 15-16M Disabled ne kompatibilita s některými ISA kartami
Passive Relase Enabled ano dovoluje CPU-PCI komunikaci
v "pasivním stavu" PCI sběrnice
Delayed Transaction Enabled ano pro kompatibilitu s PCI 2.1
raději vyzkoušejte..
PCI 2.1 Compliance Enabled ano dtto (PCI 2.1)
AGP Aperture Size 64M +/- ano nastavení mapování adresového
prostoru karty AGP.
s nastavením lze experimentovat..
Spread Spectrum Modulated Disabled stabilitu Enabled sice zmírňuje elektromaget.
rušení, zhorsuje však "ostrost" signálů
na sběrnici - to už je horší...
Flash Bios Protection Enabled ne Disabled při flashování nového BIOSu
HW Reset Protect Disabled ne Enabled = blokování tlačítka Reset
předchozí     pokračování