Krollský slovník

Úvod do studia, jazyk

A  B  C  D  F  G  H  CH  I  K  L  M  N  O  P  R  S  SH  T  U  W  Y  Z 


* vysoká krollština - pouze pro velmi vzdělané krolly
** specializovaná krollština


A

almarr

nádhera, sláva, vítězství / vyhrát, dobrota

almarra

nádherný, slavný, vítězný

almarr-yhtra-gwu-kloll

prcek ("dobře zašlápnutelný nekroll")

almarr-buzb

poznat po sexuální stránce / soulož

almarr-byrryllra

hlupák, prosťáček / hloupost, prostota ("člověk, jenž se dobře okrádá")

Top

B

barr

muž (kroll)

barr-blast

kmenové území, vesnice

blast

země, území, krajina

blast-blast

podzemí, jeskyně

blom

houby, rostliny

brrepp

pátrat, hledat

buburr

pták, létající zvíře

buburr-fgazbla

sníh

buburr-shlugg

kouř, dým, pára ... ("vzdušná břečka")

bukk

torna, zavazadlo / nést, přenášet

buzb

setkat se, seznámit se, poznat (člověka)

buzbra

přítel (nekroll)

bwu

na, v - stabilní poloha (předl.)

bwuz

tady *

byrr

kupec, obchodník

byrr-shlugg

zboží typu hedvábí, koberce apod. ("kupecká špína")

byrryll

krást, vzít, sahat, dotýkat se, sbírat

byrryll-gwu

odnést

byrryll-zwu

přinést

Top

C

c-hell

kolo, kruh, koule, okrouhlý předmět, kutálet se

Top

D

darrt

rozložená mrtvola, trup

derrf

napravit (bás. "napravit mnoho sedláků" = zotročit)

dorrwyrrzyolg

Impérium - nejlidovější a nejvznešenější krollí abstraktum. Každý kroll jej chápe, ale pro svou vznešenost není často vyslovováno.

durr

díra v zemi

dwerrth

hrot, zbraň, meč

dyrrys

držet, nést, nosit, tahat, tlačit

dyrrys-gwu

podávat, házet, zasáhnout

dyrrys-zwu

dostávat, přijímat, chytat, schytat to

Top

F

farsh

nerudný - člověk, jenž kazí zábavu (např. nenechá se vyprovokovat k boji), pomsta, pomstít se (v neg. smyslu), pomsta na mluvčím

fassell

žlutá, oranžová, zlatá, hnědá *

fekyyte

oduševnělý (člověk, jenž svým jednáním, ač neuvědomělým, krollovi prospěl)

fgazbla

1. horko, teplo, zima, chlad / ohřát, ochladit 2. léto, zima

fgazbla-hyffel

zmrznout, rozmrazit, ohřát, roztát, upéci, uvařit, vypařit se ... (změnit stav změnou teploty)

fgazblag

omrzlina, polálenina

flysh

drzost, opovážlivost / být drzý, opovážit se

flyshra

drzoun, drzý, opovážlivec, opovážlivý

fgu-(slovo)-fgu

když krollovi něco vadí či překáží - příkaz k odstranění

fs(s)

luk, střílet z luku (čím více "s", tím lepší luk)

fs(s)-ra

lučištník (čím více "s", tím lepší lučištník)

Top

G

gaharr

dělat, činit, vyrábět

gerrh

lov, lovit, úlovek, popř "masakr hobití vesnice" - získávání masa i z klollů, ale ne bojem

gfegw

lest nepřátel, zrada

glogw

pít, chlast

glogw-durr

hospoda, nálevna

glogwg

pitka, oslava

glogw-gwu

přepít se, opít se, opilost

glogwra

pijan, opilec, opilý

glogw-zwu

žíznit

grrllom

jíst, jídlo, chutnat

grrllom-gwu

přejíst se, přejedení

grrllom-zwu

hlad, hladovět

grruh

krollí opojný nápoj. Když nastane fgazbla, vydá se kroll do lesa a posbírá na co přijde. Vše zahrabe do jámy, přikryje kůžemi, popř. mršinami, zhusta pomočí a vzápětí na celou věc zapomene. Pokud si časem vzpomene, jámu odkryje a vzniklou kaši promíchá.

grrwach

chrochtat (při jídle) - dávat najevo spokojenost. Kdo je při jídle zticha, je pokládán za nevychovance

grrwachra

ten kdo chrochtá - správný chlap

gwadrr

hlava

gwagwa

řeč, jazyk

gwash

ryba, plovoucí zvíře

gwerrz

čára

gwrisst

zničit, rozmlátit, dobýt

gwu

směr od pozorovatele (předl.)

gwu-fgazbla

přezimovat, přelétovat - přestát období teplotního rozdílu

gwuz

tam *

gwyth

dříve, zpět, vzad, vzadu, za - používá se k tvorbě minulého času

gwyz

oheň (táborový)

Top

H

harrgr

odvaha, odvážit se

harrgrra

odvážný

heksh

blecha, veš, červíci ... / škrábat se

hu

já, my

humourr

krollí černý humor, vtip, zábava (schválnosti a nechutnosti)

hurr

síla

hurra

silný

hurrarrtha

nadávka, nadávat

hurrarrthag

přikaz, rozkaz, zákaz - např ve významu "Přestaň!"

hurrazot

brnění

hurrdurr

hrad, sídlo (krollí)

hurrglogw

kořalka, líh, grruh ...

hurrgwagwa

historie ve smyslu vypravování o hrdiských činech vypravěče a jeho přátel

huwrryll

můj

hyffel

1. nový, novina, překvapení, překvapit 2. změnit

Top

CH

cheptesh

odmlouvat (když někdo, o kom si kroll myslí, že je mu podřízený, dělá něco, co se krollovi nelíbí)

chmlup

sedět, dřepět, ležet

choporr

pokrytec (např. boháč, jenž u sebe nenosí peníze)

chorrob

úder pěstí, facka, kop, udeřit, fackovat, kopat

chyk

očarovaný zlým (nekrollím) kouzlem

chyklash

bláznit, blouznit, šílenství, sen

chyklashra

podivín, blázen, cizinec, vědec, čaroděj, básník, malíř, zamilovaný kroll ... / podivné, nepochopitelné, nevysvětlitelné

Top

I

íípa

ultrasluch, ultraslouchat

íípara

kroll (opisně) *

Top

K

kagull

mužský příbuzný

kakagull

ženská příbuzná

klek

jáma, díra, padací past

kloll

nekroll - humanoid lidské velikosti a konstituce

klopchwent

pláň, plocha

klupp

kámen, halda, balvan, hromada

knall

lék, léčit, zaříkávat, kouzlit (kroll)

knall zuguth ngam

(idiom - "vyléčit mnoho masa" = pobít mnoho nepřátel)

knallra

lékař, šaman (kroll)

kpwyllyed

hluchoněmý (patrně výpůjčka)

krroll

kroll

krrollra

krollovost - cokoliv, co je atributem "pravého krollího života"

kurr

uříznout, sekat, krájet, štípat, ohraničit, zranění

kurra

kraj, okraj, břeh, konec, hrana, poraněný

kwekwesh

kejklit, obratnit, kejkle

kwekweshra

kejklíř, obratný (např. o krollovi, jenž vyhodí předmět do vzduchu a zase ho chytí)

Top

L

lluperr

špatný oheň (požár, Slunce, Měsíc, hvězdy, blesk)

lybsh

nahoře, dole, vysoko, hluboko, nízký, vysoký, padat, stoupat, klesat (Krollové nechápou proč když se kámen hodí lybsh, zmizí jednou házejícímu z očí, zatímco jindy mu spadne na hlavu.)

lybsh-nwrra-glogw

déšť

Top

M

mdass

oko, vidět, zrak, ucho, slyšet, sluch apod. - smyslově vnímat

mdassra

špeh

merret

bubnovat, zpívat, hlučet, vydávat nepříjemné zvuky, provozovat hudbu, hluk, hudba, zpěv, nepříjemné zvuky

mog

1. tmavý 2. černý *

mokk

bílý, stříbrný *

murrwa

krollí kouzlo, zázrak, kouzlit

murrwara

krollí šaman, kouzelný, zázračný

Top

N

ngam

maso, jídlo

ngarr

později, dopředu, před, vpředu - používá se ke tvorbě budoucího času

ngwe

ano

nobp

lano, provaz, nit, oprátka, oběsit **

nwr

zlo *

nwrra

nepřítel, špatný

nwrrag

smrt, zemřít, zabít

nwrrag!

Hurá!

nwrra-blast

území obývané jiným společenstvím než ke kterému náleží mluvčí

nwrra-buburr

havran, krkavec (mrchožravý pták, jenž žere krollům večeři)

nwrra-glogw

voda

nwrra-glogw-byrrylgra

pirát **

nwrra-glogw-wyrryl

mýt se, mít rád čistotu, hygiena

nwrra-merret

vysoké pištivé zvuky jenž krolla ohlušují

nwrra-zygall

mrchožryvý kojot

nwym

slabost, strach, bát se, být slabý

nwym-gwagwa

"slabá" historie - eposy, básně, pověsti, historické spisy ...

nwym-gwagwara

básník, bard, učenec

nwym-nwym-chmlupp

uvést / být uveden do pohoršujícího stavu

nwymra

slaboch, zbabělec

nwymrazot

hadry (oděv)

nwym-zuguth-zob

mír, nuda, poklid

Top

O

ogga

kdo, co, koho, čeho, komu, čemu, …, kde, kam, kdy, jak, proč …, proneseno výhružným tónem může znamenat "No a co?"

ouglug

příjemný, milý, potěšující, prospěšný

ouglugra

milouš

ouglug-uhuh

znásilnit

ouglug-uhuhra

(idiom) žena

Top

P

pahtuz

lézt, plazit se, šplhat

prropp

daň, desátek, kořist, vybírat kořist (kroll např. ukáže na selku a řekne "PRROPP!" = odevzdej)

prroppra

1. výběrčí 2. období po válce, kdy krollové pročesávají kraj a rabují

pywyll

potřebovat, potřeba - zpravidla používáno jako příkaz k obstarání čehokoliv

Top

R

rall

rodina, rod, kmen, skupina obyvatel stejné vesnice …

rall-blast

území obývané společenstvím k němuž náleží mluvčí

rallra

člen téhož společenství jako mluvčí

rr

hra, hrát si

rra

hráč, hravý

rrag

"dobrá" sviňárna - tj. mluvčího či jeho přátel vůči nepříteli

rragra

sviňák (pozitivně), v mluvené řeči se ve formě "RR-GR" používá pro oslovení (jako naše "vole")

rrag-rrtha

zdařilá pomluva ze strany mluvčího či jeho přátel

rrorrguborr

chválit (se) - o mlučím, vyjímečně o blízkém příteli

rrtha

mluvit

rrtharr

bojový pokřik, řvát při boji

rrtharrtha

myslet, přemýšlet, vědět, poslouchat

rrtharrtha-gwu

psát *

rrtharrtha-zwu

číst *

rrtharrthahurr

vdělanost, vzdělání, inteligence *

rru

ty, vy

rrumburrgurr

zemětřesení, povodeň, bouře …

rruwrryll

tvůj

rrw

útok, útočit (zbraní)

rrwa

boj, bojovat

rrwa-blast

bitevní pole

rrwara

bojovný, bojovník

rrwarr

ruka

rrwrrg-gbrr

být popuzen, naznačuje přechod mluvčího do stavu bojového šílenství

rryssell

modrý, zelený *

Top

S

srryk

zub, tesák, dráp, nehet, dýka, škrábat, kousat, drásat

srryk-srryk

rvát na kusy

ss

fyzická práce, dílo

sss

kladivo, kleště, pluh …

ssw

farmář, dělník, sedlák, zemědělec, otrok, dřít, otročit, pracovat, obdělávat půdu

ssw-buburr

domácí pták *

ssw-zygall

domácí zvíře (koza, kráva) *

sshwug

bič, bičovat, dohlížet, dávat pozor, dozor

sshwugra

dozorce, hlídač, král

susnupf

mrzák

sussell

růžová, červená, fialová *

syrrz

chlupy, vlasy, vousy, kožešina, srst

Top

SH

shkah

"špatná" sviňárna - namířená proti mluvčímu či jeho přátelům

shkahra

sviňák (urážka)

shkah-rrtha

"špatná" pomluva

shlopyach

chválit (se), vytahovat se - o nepříteli či chyklashrovi

shlugg

hnis, kal, bahno, špína, sliz, hnisat, leptat, kalit se

shlugg-durr

"jáma na humus" - její význam není ani tak hygienický jako herní (viz. krollí hry)

shmlyg

plivat, zvracet, močit, vyměšovat, moč, sliny, zvratky …

shoshong

lakomec (člověk, kterého chtěl kroll oloupit, ale on se ubránil)

shwehk

smůla, smutek, škoda, být smutný, litovat, být nasrán …

shwehk!

Sakra! …

shwylch

divoch (bojovník nepoužívající těžký kyj)


Top

T

tarr

něco, co nevypadá jako nic co kroll zná

tarrab

nestvůra **

twupch

duch, přízrak

Top

U

u

a, ale, i, že, proto, protože, alébrž …

uh

hekat, sténat, vzdychat …

uhuh

souložit, soulož

uhuhra

1. silně potentní kroll 2. mužský pohlavní orgán

Top

W

wgu

on, ona, ono, oni, ony, ona, ten ta, to, ty, ti, ta, též obdoba vazby "there is"

wguwrryll

jeho, její, jejich

wrragaw

lest mluvčího, popř. jeho přátel (ale ne na něj)

wrruff

štěstí, radost (zpravidla z boje, drancování, loupení …)

wrryll

mít

wu

zátaras, zatarasit, zavřít, překážka, místo kudy nelze projít

wulla

brána, dveře, branka, dvířka, vrata, vrátka

wyrryll

mít rád, líbit se

Top

Y

yht

jít, chůze

yhtra

chodec, noha

yrr

velký kyj

yua

bolest, hlad, žízeň, trpět, hladovět, žíznit

yura

bolestivec - velká urážka, neboť každý kroll se snaží předstírat, že bolest necítí

yzg

jezdit, přepravovat se nechozením, jízda

yzgra

vůz, povoz, jezdecké zvíře, jezdec, jízdní

Top

Z

za

ne

zabarr

krollí žena

zabarr-blast

hory, lesy, neprostupné houštiny - místa, kde žijí ženy

zaklopchwent

nerovnost, kopec, pahorek, ňadra

zafgazbla

jaro, podzim

zaknall

nemoc

zamdassra

slepý, hluchý, neschopný čichat …

zamog

světlý

zanwrra

přítel (kroll), dobrý

zanwrrag

život

zarallra

člen jiného společenství než mluvčí

zarpf

mlátit, dunět, porážet

zarpfra

palice, "mlátička"

zauhuhra

ženský pohlavní orgán

zayht

stát, být vztyčený, postavit se

zazabarr

krollí dítě

zazaknall

zdraví

zazgurr

chudoba

zbuchrr

moula, nešika (hlavně nešikovný kroll - začátečník)

zgurr

cennost, poklad, drahokam, zlato, stříbro … obohatit se, zbohatnout

zgurra

drahý, cenný, boháč

zkrrp

trest, potrestat

zob

den

zob-zgurr

odměna, plat

zob-zob

čas *

zot

svlékat, odhalit, obnažit, ukázat, nahota

zouht

mravy, chování, chovat se ("wgu wrryll nwrra zouht" = nechová se jako kroll)

zukwell

málo, jeden

zukwell-zukwell

dva *

zukwell-zukwell-zukwell

tři *

zukwellbarr

zvláště malý kroll

zukwell-gwyz

lampa, pochodenň

zukwell-yhtra

stařec, stařena *

zukwell-zob

chvilička

zukwell-zuguth

číslo, číslovka *

zuguth

hodně, mnoho

zuguthbarr

zvláště velký kroll, obřisko

zuguth-blom

velká rostlina, křoví, strom, les

zuguth-dwerrh

bitevní nůžky

zuguthguth

úplný, plný, naprostý, všechen, všichni …

zuguth-gwu

více než …

zuguth-chmlup

dřímat, chrápat, spát, spánek

zuguth-chyklashra-durr

chrám, klášter, kostel (dle vztahu mluvčího)

zuguth-murrwara-durr

chrám, klášter, kostel (dle vztahu mluvčího)

zuguth-krroll

tlupa (armáda) krollů

zuguth-ngam

tlupa (skupina, armáda) nekrollů

zuguth-nwrra-glogw

moře, jezero

zuguth-nwrra-glogw-yhtra

námořník

zuguth-srryk

rvát na kusy

zuguth-ssw

lid

zuguth-(zuguth)-yht

běžet (čím více zuguth, tím je běh rychlejší)

zuguth-zob

"rok", tj. delší časový úsek libovolné délky

zuguth-zwu

méně než …

zuzukwell

malý *

zuzuguth

velký *

zuzuguth-blom

strom *

zuzuguth-kllup

skála, hora, pohoří *

zuzuguth-zarpfra

beranidlo **

zwu

směr k pozorovateli (předl.)

zwu-glogw

pohár, kalich, číše, miska z dlaní …

zwu-grrllom

nádoba na jídlo

zwu-grrllom-zwu-glogw

ústa, žaludek, břicho *

zwuz

sem

zygall

zvíře (chodící)

zyrryk

vnitřnosti, párat, kuchat

zyrryn

pomalu, rychle, pomalý, rychlý, pohybovat se nezvyklou rychlostí

Top